Referat

  1. Ett referat är en sammanfattning av en text med tydliga källhänvisningar. Läs om referat här och följ denna arbetsgång: Vad är ett referat?
  2. Exempeltext populärvetenskaplig artikel, läs hela artikeln här
  3. Exempel på ett referat av den populärvetenskapliga artikeln Plankton påverkar hela havet. Läs referatet här