Novell

En novell är en kortare skönlitterär text, alltså en uppdiktad, berättande text. Den ska innehålla

  • en titel
  • en inledning som gör att läsaren blir intresserad av att läsa vidare
  • en tydlig huvudhandling och en röd tråd
  • en höjdpunkt där historien vänder
  • en avslutning som knyter ihop säcken (och som framför ett budskap)
  • vändningar och ”mysterier” som gör att den inte blir förutsägbar
  • personer och en miljö som beskrivs väl och som väcker läsarens intresse
  • gestaltande beskrivningar som ger berättelsen liv
  • styckeindelning
  • ett varierande språk

Läs mer om novell här