Del 5 sid. 223 – 250

Samtal om innehållet – förslag på frågor

Vad tror du Esters dröm betyder?
Varför förnekar Isak att Anton läst nazistiska skrifter?
Ester blir rädd för hunden men Isak struntar i att hjälpa henne – varför då? Vad gör Ester efter det här?
Vad menar Anton är orsaken till att han slog så mycket och inte slutade? Vad tänker du om att Isak söker upp Ester igen?
Veronica varnar Ester för Isak – hur reagerar Ester?