Del 4 sid.177 – 219

Samtal om era tankemeningar

Samtal om innehållet – förslag på frågor

Veronica ifrågasätter Esters förhållande med Isak. Hon tror inte det är bra för Ester. Vad säger Ester?
Hur klarar Isak sig i skolan och till vardags?
Medias roll – vad har vi fått reda på om den?

Vad tänker du om detta citat: Inuti Antons huvud vaknar minnet av ögonen igen. De glänser till, släpper ut en strimma ljus innan de sluts, nästan helt (sid 187).
Hur känner Ester om sin plats i Isaks familj? Är hon en del av den? Hur reagerar hennes egna föräldrar?

Varför bestämmer Ester sig för att inte gå på en enda svensklektion till? Hur kommer det sig att Isaks pappa köper hundarna?
Vad tänker Isak om hundarna? Hur reagerar Ester inför hundarna?