Del 3 sid. 138-174

Samtal om innehållet – förslag på frågor

Vad får vi reda på om mordet?
Vad tänker Ester om Anton när hon får reda på av Veronica att han är skyldig till mord? Isaks mamma letar efter Anton – varför gör hon det?
Hur förstår du detta: … i mitten av den virveln lyser de svarta ögonen.
Som om han trängt in genom Antons hud som om han fortfarande kan se honom (sid 146). Vem är det som har ockuperat Antons hjärna?
Vad säger Anton om mordet?

Ester börjar vara hemma hos Isak nästan varje dag. Vad gör hon där? Vad tycker hennes föräldrar om det?
Hur försäger Anton sig?
Vad tänker du om Isaks behov? …det är inte vad Isak önskar, inte vad han vill – det är livsnödvändigt (sid 153).

Hur reagerar Anton på killens vittnesmål?
Klargör de olika personernas reaktioner: Föräldrarna? Isak? Ester? Anton?