Del 2 sid. 95-137

Samtal om innehållet – förslag på frågor

Vad tycker du är viktigt i mötet mellan killen och Anton? (s 95- 98) Vad tycker du om att Isak inte vill prata med Ester i telefonen? Veronica berättar om sina känslor för Nicke – jämför med hur Isak känner! (s102) Vad tänker du om Esters sätt att agera tex att hon nästan stryper sig själv. Eller när hon går till Isak efter flera veckor för att fira tre mån. tillsammans? Vad händer när Anton träffar killen nästa gång? Hur tolkar du Antons känsla att han blir fylld med liv och att han vill ha mer av det? Vad är det han vill ha? Vad säger Antons familj om hans rakade huvud? Vilken stämning tycker du det är mellan Anton och hans familj? Hur är stämningen mellan Anton och Isak? Vad känner Anton när killen säger. – Knä om knä Anton. Läs sidan 134 – hur tänker du om sjön? Återge det som händer med Simon. Hur förstår du den unkna doften s 137? Varför är Isak så stirrig på natten när han kommer till Ester?

Skrivandet

Hur stegras stämningen? Vad hittar man här? Vilken effekt får de mer ”poetiska” beskrivningarna av sjön/känslor? Känslorna Anton har inför killen – hur förstår man dem? Är det längtan efter att få höra till/gemenskap eller finns något “farligare” där? Väcker killen något som alltid har funnits hos Anton?

Ställa fler frågor

Vad hade hänt om Antons familj hade ansträngt sig mer för att prata med honom i stället för att bara låta honom vara? Om de hade börjat Ifrågasätta och bråka lite mer om mattider och musikval?