Del 1 sid. 1-92

Gruppdiskussion fredag

Börja med att utse en diskussionsledare som leder samtalet och en sekreterare som antecknar och sammanfattar er diskussion och lägger ut era tankemeningar som en kommentar till detta inlägg! Varje fredag byter ni, så alla kommer att få ta dessa roller!

1. Samtal om innehållet – förslag på frågor

Hur jämför Ester sina och Isaks föräldrar? Vad menar Ester med att säga: – Vi behöver den inte? Hur tror du Anton känner sig när hunden dog? Beskriv Antons reaktion när han inte får ta motorcykeln – vilka viktiga ord hittar du? Berätta om Anton och Castor. Varför blev Anton tyst? När Anton åker ut på natten händer något – berätta. Beskriv killen. Ester och Isak är tillsammans – hur har dom det? Beskriv Antons möte med killen – vad är viktigt i det mötet? Varför tror du, ger Anton killen high five på festen? Tycker Anton inte om hundar mer? Vad händer när Ester blir så rädd när hon badar? Vilka är det som bråkar med hunden på andra sidan sjön? Vad har hänt när Isak känner att “Något är inte som förut”. Anton ser levande ut som om han har “blivit invigd i en hemlighet”. Hur tänker du om det?

2. Skrivandet

Undersök hur författare arbetar för att få fram en spänning, hur stämningen ”stegras”. Vad hittar man här? Ex: Det är något med killens ögon (sidan 65). Ex 2: Det snurrar underligt i kroppen, Anton vill absolut vara någon annanstans och han vill absolut vara just här.

3. Tankemeningar

Berätta för varandra om era tankemeningar och kopplingar till dessa!