Debattartikel

Vad är en debattartikel?

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med.

Debattartikelns struktur

En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling. De flesta debattartiklar följer denna övergripande struktur:

  • Rubrik – tesen presenteras
  • Inledning – bakgrund och tes presenteras
  • Argument 1 – med underbyggnad
  • Argument 2 – med underbyggnad
  • Presentation av motargument som bemöts
  • Argument 3 – med underbyggnad
  • Avslutning – tesen upprepas.
  • Uppmana till handling.

Läs mer om debattartikel här

Lyssna på förklaring här

Vi tränar på att skriva debattartikel

 

Uppgift:

Skriv en argumenterande text med väl underbyggda argument enligt ovanstående modell! Var noga med att skilja på egna och andras tankar. Använd citat från personer som tagit ställning för och emot programmering som skolämne. Visa ditt eget ställningstagande med tydlig motivering och exempel från din egen skolvardag. Vad har du lärt dig av att programmera i skolan? Du ska slutligen (som ett efterord) ange dina källor och motivera dessa! Rubrik: Inför programmering som ett ämne i skolan!

 Länktips:

https://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/03/programmeringen-kommer-2016-ar-skolorna-redo

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/kinberg-batra-programmering-bor-inforas-fran-arskurs-ett

https://www.svd.se/hog-tid-att-kodning-blir-ett-skolamne

http://www.corren.se/bostad/carinaskronika/infor-bondfornuft-som-skolamne-9050568.aspx

https://www.iis.se/blogg/programmering-som-skolamne-ar-fel-vag-att-ga/

http://lararnastidning.se/skolverket-programmering-inget-eget-amne/

http://lararnastidning.se/upprop-for-programmering-som-skolamne/

http://pctidningen.se/it-och-samhalle/programmering-nytt-skolamne