Om Lilly Kullberg

Lärare i svenska och franska år 6-9 på Skanörs Skola

Svenskbloggen

Vi i klass 9 på Skanörs Skola kommer här att blogga om allt mellan himmel och jord, som vi arbetar med i skolan och i synnerhet på svenskan. Vårt syfte är att vara kreativa och utveckla vårt språk och vårt tänkande genom att formulera våra tankar och åsikter i text och bild. Vi är en samling trevliga elever som bor i det lilla samhället Skanör.